Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy Rodzice/Prawni Opiekunowie

informujemy, że  w dniach 1.09.2021r. - 3.09.2021r. 

 trwają zapisy na obiady w roku szkolnym 2021/2022

Karty - zgłoszenia  można pobrać u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły  w dn. 1.09. 2021 r.

 Wypełnione  karty należy  zwrócić do wychowawców klas lub do sekretariatu szkoły do dn. 3.09. 2021 r. 

Obiady będą wydawane  od 6.09. 2021 r.  (poniedziałek)

Koszt wyżywienia dziecka we wrześniu wynosi: 19 dni x 4,00 zł = 76 zł

Płatność za obiady pobierana jest z góry wyłącznie przelewem na konto w dniach  1.09.2021 r. - 7.09.2021 r.  

 DANE DO PRZELEWU:
 Szkoła Podstawowa nr 4  w Dębicy
 ul. Wyrobka 11
 39-200 Dębica
 Nr konta  96  1240  4807 1111 0010  9297 4615 
Tytuł płatności: (imię i nazwisko ucznia........., klasa....., wpłata za obiady m-c........, kwota:....,)

 

Przypominamy również o konieczności  zgłaszania nieobecności uczniów na obiedzie do godz. 8:00 w dniu, w którym Państwo chcecie uzyskać odpis. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr  telefonu 14 6812 584.

Niezgłoszona w sekretariacie nieobecność ucznia w szkole,  nie jest odpisem z obiadu.

Uwaga!!!
Rezygnacja z  obiadów  w trakcie roku szkolnego następuje z dniem  1-go każdego miesiąca po pisemnym zgłoszeniu z trzydniowym wyprzedzeniem.