Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Projekt "Mała Książka - Wielki Człowiek. Wyprawka dla Pierwszaka"

Instytut Książki rozpoczął kolejną odsłonę kampanii społecznej Mała książka – wielki człowiek, realizowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Jej celem jest zachęcenie pierwszoklasistów do czytania,  rozwijania umiejętności rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, aż w końcu  do czerpania przyjemności z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

A co daje czytanie dziecku w wieku 6-10 lat?:

 • pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła,
 • pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość,
 • ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji,
 • wzbogaca słownictwo,
 • rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia,
 • umacnia więź z rodzicami i dziadkami,
 • rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną,
 • daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami,
 • pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami,
 • kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości,
 • uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia,
 • pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka.

/źródło: http://wielki-czlowiek.pl/

Nasza szkoła już drugi raz wzięła udział w tej ogólnopolskiej akcji  czytelniczej.  Na kolejnym spotkaniu w bibliotece pierwszoklasiści wspólnie z nauczycielem biblioteki rozważali kwestie: czy warto czytać książki i dlaczego w każdej szkole powinna być biblioteka?

Po kreatywnych zajęciach bibliotecznych, miłą niespodzianką dla uczniów okazała się Wyprawka Czytelnicza, która składa się z trzech części: książki „Pierwsze abecadło”, broszury „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywnego alfabetu. Kiedy opadły emocje związane z rozpakowywaniem i przeglądaniem pakietu prezentowego, wszyscy wysłuchali słowa wstępu do „Pierwszego abecadła”, a chętni uczniowie zgłosili się do przeczytania wybranych wierszy.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ LEKTURY UCZNIOM  I  RODZICOM !

Kampania ta wpisała się w realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.