Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Dębicy informuje, że rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1.03.2022 r. i trwać będzie do 31.03.2022 r.

Rekrutacja  kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywać się będzie zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący placówkę, tj Gminę Miasta Dębica.

<< ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 >> 

 

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w obwodzie której mieszkają, muszą złożyć zgłoszenie do szkoły obwodowej i przyjmowani są z urzędu. 

<< ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ >> 


<<SIEĆ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GRANICE OBWODÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH>>

 

Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa, powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej szkoły. Kandydaci będą przyjmowani w miarę posiadania wolnych miejsc w wybranej placówce.

  << WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ>>

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną trwać będzie do 15 kwietnia. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną udostępnione 23 maja 2022 r. Natomiast postępowanie uzupełniające trwać będzie od 27 czerwca do 12 sierpnia 2022 roku.

 

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00. Ponadto dokumenty można złożyć w urnie wystawionej przed świetlicą szkolną.