Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

SPORT W SZKOLE

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego, które dodatkowo uzupełnia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „TIM”.  Kolejny rok UKS realizował  zadanie publiczne Gminy Miasto Dębica z zakresu zdrowia publicznego,  tj. „Pozalekcyjne zajęcia sportowo-wychowawcze  z programem profilaktycznym  z zakresu przeciwdziałania  narkomanii  dla uczniów dębickich szkół”.

             Zajęcia prowadzone były w wymiarze 6 godzin  tygodniowo  i  brało w nich udział  60 uczniów naszej szkoły .  Miały  one  na celu organizację czasu wolnego, przygotowanie do zawodów i turniejów, zapobieganie patologiom, rozwój fizyczny oraz rozwijanie  zainteresowania  sportem uczniów.  Zajęcia  z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki , unihokeja, badmintona, tenisa stołowego były prowadzone dla dziewcząt i chłopców  klas IV-VIII. 
              Dużym zainteresowaniem  cieszyły się zajęcia  dla  klas  I-III. Uczniowie uczyli się podstawowych elementów  gier zespołowych, chętnie   brali udział  w rywalizacji na  torach  przeszkód, w wyścigach,  rzutach  do celu  oraz grach i zabawach  z przyborami. 
             W ramach realizacji programu profilaktycznego zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu zapobiegania narkomanii przez pedagoga szkolnego. Jak co roku,  w ramach oferty UM  został  zakupiony  sprzęt sportowy potrzebny do realizacji zajęć.
Dla uczniów klas IV –VIII zostały zorganizowane  turnieje  klasowe  z koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, badmintona i  tenisa stołowego.