Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Żegnajcie Wakacje – Witaj Szkoło!

Po dwumiesięcznym wypoczynku, po wielu dniach wypełnionych wakacyjną radością, nadszedł dzień, w którym – jak co roku – powitaliśmy nowy rok szkolny. 

Dnia 1.09.2022 r. o godzinie 9.00 zebraliśmy się na szkolnym boisku sportowym, by uczestniczyć  w inauguracji roku szkolnego 2022/2023. 
Uroczystą akademię przygotowali uczniowie klas 3b i 5a pod opieką wychowawców. Uczniowie i ich rodzice oraz grono pedagogiczne szkoły zostali serdecznie powitani przez  Pana Dyrektora, który życzył wszystkim  wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.  
W czasie uroczystości serdecznie powitano w murach naszej szkoły pierwszoklasistów oraz uczniów, którzy dołączyli do starszych klas, w tym wielu uczniów z objętej wojną Ukrainy. Wszystkim życzono samych piątek oraz sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, a także medali w zawodach sportowych.
Uczniom  klas ósmych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu, życzono, aby wyniki uzyskane na Egzaminie Ósmoklasisty pozwoliły im kontynuować naukę w wymarzonych szkołach średnich.