Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Podsumowanie Roku Władysława Strumskiego w DK Śnieżka

W czwartek, 6 października 2022 r., uczniowie klasy 8 b wraz z nauczycielami uczestniczyli w konferencji popularno-naukowej, będącej zwieńczeniem uroczystych obchodów roku Władysława Strumskiego. Spotkanie odbyło się w Domu Kultury Śnieżka. 

Sesja popularnonaukowa, zorganizowana przez MiPBP w Dębicy oraz Miasto Dębica, pozwoliła uczniom rozszerzyć wiedzę o Władysławie Strumskim, bohaterze  naszej Małej Ojczyzny.

Z ogromnym zainteresowaniem wszyscy wysłuchali wystąpień prelegentów, którzy w całości swe wystąpienia poświęcili życiu i działalności Strumskiego. Jako pierwszy wystąpił Pan Maciej Małozięć, Zastępca Burmistrza Dębicy, który wygłosił wykład pt. „Żołnierz pisarz, społecznik” – Władysław Strumski. Z kolei głos zabrał Prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, prorektor Politechniki Rzeszowskiej, opowiadając słuchaczom o działalności dywersyjnej AK na Rzeszowszczyźnie. W dalszej kolejności uczniowie mogli wysłuchać wystąpienia Pani dr Zofii Brzuchowskiej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która skoncentrowała swoją uwagę na działalności pisarskiej Strumskiego. Cykl wykładów zakończyło wystąpienie Pana dr hab. Tomasza Balbusa, Naczelnika OBUiAD IPN we Wrocławiu, prezentującego temat  konspiracji AK i WiNw Dębicy i Wrocławiu.

Po wysłuchaniu wystąpień prelegentów uczniowie mogli obejrzeć film o Władysławie Strumskim oraz okolicznościową wystawę, na którą składały się materiały, pochodzące ze MiPBP w Dębicy oraz osobiste pamiątki udostępnione przez Rodzinę Władysława Strumskiego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

 

Źródło: /www.mbpdebica.eu/