Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

UCZESTNICZYLIŚMY W MIEJSKICH OBCHODACH NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Delegacja uczniów  wraz z Dyrekcją i opiekunami naszej szkoły wzięła udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, dając tym samym wyraz swej patriotycznej i obywatelskiej postawie. 

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Dębicy rozpoczęły się na Placu Gryfitów, przy figurze Matki Bożej, wzniesionej jako wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość.  Wysłuchaliśmy tu modlitwy za Ojczyznę, pieśni religijnych, a delegacje samorządów, organizacji oraz szkół, przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej, złożyły wiązanki kwiatów. Następnie w kościele pw. św. Jadwigi odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny, po której uczestnicy uroczystości udali się na dębicki Rynek. Część oficjalną obchodów rozpoczęto od wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewania hymnu państwowego. Po przemówieniu Burmistrza Miasta Mariusza Szewczyka odczytano apel pamięci, a żołnierze 33. Batalionu Lekkiej Piechoty im. ppłk. Adama Lazarowicza oddali salwę honorową. Zwieńczeniem obchodów było złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Legionisty.