Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Historia UKS TIM

Uczniowski Klub Sportowy TIM powstał 24.11.1995 r. przy Szkole Podstawowej nr 4, póżniej przez wiele lat funkcjonował przy Miejskim Gimnazjum nr 4, a obecnie od 2.09. 2019 r .  znów prowadzi działalność przy Szkole Podstawowej nr 4. Pierwszym prezesem klubu został nauczyciel wychowania fizycznego – mgr Andrzej Nylec. W kolejnym roku szkolnym funkcję tę przejął mgr Waldemar Bieszczad, który kieruje pracą UKSu do dzisiaj. 

Celem klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie życia sportowego uczniów, angażowanie ich do aktywności ruchowej, uczestniczenia w imprezach sportowych, organizowanie  zajeć  sportowych w celu rozwoju fizycznego uczniów, organizowanie  rywalizacji sportowej, kształtowanie charakteru. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu  z organizacjami samorządowymi i sportowymi. Członkami klubu są zarówno uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Początkowo w klubie funkcjonowały sekcje:

  • piłka nożna chłopców
  • piłka siatkowa dziewcząt
  • lekkoatletyka chłopców i dziewcząt

Od 1999 r. UKS „Tim” bierze udział w realizacji zadań kultury fizycznej i, współdziałając  z Urzędem Miasta Dębica, organizuje wypoczynek  letni, tj.  półkolonie i zimowy, tj. zimowiska z programami  profilaktycznymi  dla uczniów naszej szkoły. Ponadto organizuje turnieje  wewnątrzszkolne  i międzyszkolne takie, jak:

  • turniej „Mikołajkowy” piłki siatkowej dziewcząt  
  • turniej „Noworoczny” piłki siatkowej chłopców 
  • Dni Sportu Szkolnego. 

Od 2005 r. prowadzone są zajęcia sportowo-wychowawcze z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania patologiom oraz uzależnieniom i zdrowia publicznego. Zajęcia prowadzą nauczyciele  wychowania fizycznego  pracujący w Szkole Podstawowej nr 4 oraz posiadający uprawnienia instruktorskie i trenerskie w sekcjach - piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej, unihokeja, tenisa stołowego, badmintona oraz piłki ręcznej zarówno dziewcząt, jak  i chłopców.

Zimowisko w Krynicy 2013

               Rajd po Beskidzie Sądeckim 2014                             Rajd po  Roztoczu 2015       

 

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 13.30-14.30 i 14.30-16.00 oraz wtorki 7.00-8.00 i 14.30 -16.00 .

Zarząd UKS „TIM” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.