Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Kadra

mgr Andrzej Czudecki                                                - dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki

 

mgr Anna Matłok                                                          - kierownik świetlicy szkolnej

 

ks. mgr Artur Marta                                                     - katecheta

 

mgr Agnieszka Zjadewicz                                          - nauczyciel biblioteki szkolnej

 

mgr Małgorzata Galik                                                  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Monika Kołodziejska                                            - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Puźniak                                                     - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

mgr Ewa Strzałka                                                           nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  i logopeda

mgr Magdalena Stukus                                               - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Alicja Szczepanik                                                  - nauczyciel języka polskiego i biblioteki szkolnej

mgr Danuta Szczudło                                                   - nauczyciel języka polskiego

 

mgr Barbara Mądro                                                     - nauczyciel języka angielskiego

mgr Barbara Wąsik                                                      - nauczyciel języka angielskiego

dr Joanna Kania                                                            - nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr Jolanta Kocaj                                                        - nauczyciel historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie i etyki

mgr Dorota Mleczko                                                    - nauczyciel biologii 

mgr Monika Parkitna                                                  - nauczyciel fizyki

mgr Barbara Tkacz                                                      - nauczyciel chemii

 

mgr Jacek Nowak                                                        - nauczyciel informatyki

mgr Barbara Wozowicz-Czarnecka                      - nauczyciel matematyki

 

mgr Renata Kut-Piątek                                              - nauczyciel plastyki i pedagog 

mgr Marcin Pycia                                                         - nauczyciel muzyki

mgr Sławomir Gleń                                                     - nauczyciel techniki, pedagog szkolny, doradca zawodowy

 

mgr Waldemar Bieszczad                                        - nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Andrzej Kulas                                                      - nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Joanna Moskal                                                    - nauczyciel wychowania fizycznego 

mgr Iwona Słowik                                                        - nauczyciel wychowania fizycznego