Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

21 MARCA – ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

„Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą,
a potem sami piszą, mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy łkające serce uwolnić.”

/Władysław Broniewski/

Światowy Dzień Poezji to święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie".

Jak podaje słownik terminów literackich, poezja (gr. poiein - robić, tworzyć) to pojęcie oznaczające tradycyjnie wszelkie gatunki literackie pisane wierszem. W starożytnej Grecji przyznawano jej wysoką rangę, bo pochodziła z boskiego natchnienia, oddziaływała na dusze i przekazywała ogólne prawdy. Pierwotnie miała charakter meliczny, tzn. była związana z muzyką. Pojawiające się w średniowieczu podręczniki poetyki dzieliły literaturę na poezję i prozę, przez poezję rozumiejąc "mowę wiązaną". W następnych epokach najogólniej poezję traktowano jako synonim literatury pięknej albo jako utwory wierszowane. W XX w. w poetykach awangardowych zaczęto przeciwstawiać poezję i prozę, ale pod względem funkcji słowa, przyznając językowi poezji większą suwerenność i nastawienie na funkcję poetycką. Współcześnie pojęcia poezja używa się również jako synonimu liryki.

Dlaczego warto czytać poezję? 

  • Przeczytasz ją nawet w minutę, a w Twojej pamięci może pozostać na zawsze. Możesz do niej zawsze powracać i czytać na nowo. Za parę lat przeczytany wiersz zinterpretujesz inaczej, bo Twoje życie będzie bogatsze o nowe doświadczenia. 
  • Sprawi, że zaczniesz myśleć kreatywnie – będziesz analizował i zastanawiał się nad sensem, doborem słów poety, a także porównasz to z własnymi przemyśleniami.
  • Dzięki niej wyciszysz się i odkryjesz na nowo emocje. Pomoże Ci się zatrzymać i zwolnić tempo życia, pozwoli zobaczyć to, na co nigdy nie zwracałeś uwagi.  
  • Przedstawi Ci świat oczami innych osób, przez co uwrażliwi Ciebie, a to przełoży się na kontakty międzyludzkie i sposób w jaki patrzysz na świat. Chcesz się przekonać to zacznij czytać poezję.

Dla najmłodszych uczniów proponujemy strony:

https://poezja.org/wz/zbior/Wiersze_dla_dzieci/ 

http://wiersze.juniora.pl/

http://wierszykidladzieci.pl/

https://www.wierszedladzieci.pl/

i dla trochę starszych:

https://polska-poezja.pl/

https://poezja.org/

http://lekcjepolskiego.pl/2016/05/ulubione-wiersze-do-recytacji/

A może sam piszesz wiersze??? Gdy wrócimy do szkoły, koniecznie przyjdź do szkolnej biblioteki i pochwal się swoją twórczością.Uśmiech Porozmawiamy wtedy o poezji.