Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Europejski Dzień Języków 2022

Dzień 26 września został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy  i we współpracy z Komisją Europejską jako Europejski Dzień Języków. Jest obchodzony co roku,  począwszy od 2001 roku.  

Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie, którymi posługują się jej mieszkańcy. Głównym założeniem tego święta jest motywowanie do nauki języków obcych i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów oraz promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy.                                                                                               
Nasza szkoła również przyłączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Języków. Uczniowie klas 4 - 8 mieli za zadanie ubrać się w barwach flagi wylosowanego kraju i przygotować ciekawostki na temat danego państwa. Chętni mogli również wykonać plakat lub prezentację multimedialną, przedstawiające wybrany kraj europejski, uwzględniając m.in. aspekt językowy. Dodatkowo można było wykonać pracę stanowiącą odpowiedź na pytanie: „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”. 

Na  lekcjach języka angielskiego i niemieckiego uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej nie tylko języków naszego kontynentu, ale również dziedzictwa kulturowego i bogactwa regionu. Odbyły się quizy, gry językowe i konkursy wiedzy o krajach Europy. Uczniowie mieli też okazję nauczyć się podstawowych zwrotów w różnych językach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zamieszczonej poniżej.