Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej to nasze wspólne święto, dzień w którym w sposób szczególny, my uczniowie okazujemy wdzięczność naszym pedagogom.

Nasze uznanie za trud jaki nauczyciele wkładają w naszą edukację i wychowanie okazaliśmy w czasie akademii przygotowanej przez klasy 2a i 4b. Podczas szkolnej uroczystości podkreślono wagę tego święta i przywołano wydarzenia sprzed 250 lat, kiedy to powstała Komisja Edukacji Narodowej. Słowem, wierszem, piosenką i tańcem dziękowaliśmy za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane nam na co dzień. Zostało wypowiedzianych wiele pięknych i ciepłych słów. Były życzenia, podziękowania i symboliczne kwiaty od Rady Rodziców. Sympatycznym akcentem okazały się drobne upominki przygotowane i wręczone przez Samorząd Uczniowski.