Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Ostatnia lekcja z filmem

W dniu 16 kwietnia 2024 r. uczestniczyliśmy w ostatnim seansie filmowym w ramach ogólnopolskiego projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Zwieńczeniem projektu była bajka „Filonek Bezogonek”. To klasyczna animacja przygodowa opowiadająca o akceptowaniu odmienności, potrzebie solidarności i niesieniu pomocy – wartości tak ważnych we współczesnym świecie. Filonek, za sprawą wielu niefortunnych zdarzeń, znalazł się nagle z dala od domu. Na swojej drodze powrotnej spotkał różne zwierzęta, poznał siłę wyciągniętej ręki, jak i smak odrzucenia. Dowiedział się również, że pomaganie innym zawsze się opłaca, że może liczyć na pomoc tych, których o to by nie podejrzewał.
Podczas prelekcji przed seansem dowiedzieliśmy się, czym jest adaptacja filmowa, czyli ekranizacja. Ogólnopolski projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej realizowany w roku szkolnym 2023/2024 polegał na cyklicznych zajęciach edukacyjnych, realizowanych w ramach zajęć szkolnych.  Rozwijały one wrażliwość uczniów oraz przygotowywały do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą, krytycznego odbioru sztuki filmowej i rozwoju kompetencji retorycznych poprzez udział w dyskusjach na tematy zawarte w filmach.