Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Dzień Ziemi w naszej szkole

22 kwietnia to największe międzynarodowe święto ekologiczne, które zostało ustanowione 50 lat temu. Jak co roku cała nasza społeczność szkolna wzięła aktywny udział w różnych przedsięwzięciach związanych z obchodami Dnia Ziemi. 

Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował szereg imprez związanych ze świętowaniem Dnia Ziemi.
W ramach obchodów uczniowie naszej szkoły wysłuchali okolicznościowej audycji, przypominającej wszystkim, jak ważna i istotna jest ochrona środowiska i dbanie o własną okolicę. Następnie wszystkie klasy włączyły się w Akcję Sprzątania Świata zorganizowaną przez Burmistrza Miasta Dębicy. Z kolei Świetliczaki wykonały pomysłowe  prace plastyczne na temat naszej planety  Ziemi i jej ochrony. Na zakończenie tego ekologicznego święta wszyscy mogli obejrzeć wernisaż szkolnych prac plastycznych, ukazujący troskę o Matkę Ziemię oraz wysłuchać szeregu pogadanek, uświadamiających uczniom konieczność redukowania zanieczyszczenia świata, w którym funkcjonujemy poprzez włączenie do własnego funkcjonowania takich nawyków, jak: używanie bidonu na wodę, niekorzystanie z torebek foliowych, korzystanie z torby wielokrotnego użytku na zakupy, noszenie śniadania w „śniadaniówkach”, używanie rurek i sztućców bambusowych lub papierowych, segregowanie odpadów i wiele innych.