Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Wspieramy piknik integracyjny w Przedszkolu Miejskim nr 9

Nasi wolontariusze oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego byli zaangażowani w organizację i pomoc w obsłudze pikniku integracyjnego w Przedszkolu Miejskim nr  9 w Dębicy. 

Podczas wydarzenia uczniowie m.in. rozprowadzali ulotki Fundacji DKMS Polska,  które zachęcały do rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego dla chorej na nowotwór krwi dębiczanki - pani Beaty Strzalki. Część wolontariuszy była odpowiedzialna za bilety wstępu oraz pomoc przy punktach gastronomicznych. Nasze uczennice malowały również twarze przybyłym na piknik dzieciom. Nad naszą młodzieżą czuwała opiekunka Samorządu Uczniowskiego, która także pracowała w punkcie rejestracyjnym. Wolontariusze, w ramach podziękowań za bezinteresowną pomoc, otrzymali od organizatorów przedsięwzięcia okolicznościowe upominki.