Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „BEZPIECZNE WAKACJE"

„Bezpieczne Wakacje 2024" to konkurs organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 3 czerwca br. Do 4 października 2024 r., można będzie nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Podobnie jak w ubiegłych latach, ruszyła kolejna edycja konkursu "Bezpieczne Wakacje". Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

Prace konkursowe poruszają tematykę:

  • agresji i przemocy, w tym przemoc w sieci i przemoc rówieśnicza,
  • uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, używanie papierosów elektronicznych).

Prace plastyczne należy przesłać do 4 października 2024 r. do Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Prace na profilaktyczny spot filmowy należy przesłać do 4 października 2024 r. do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

W załączeniu regulaminy tematycznych konkursów:
1. regulamin konkursu na prace plastyczne

2. regulamin konkursu na profilaktyczny spot filmowy

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adresy e-mail: 

monika.hedrzak@rz.policja.gov.pl lub jerzy.ossolinski@rz.policja.gov.pl.

 Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie