Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Odbiór zaświadczeń o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty

Dyrektor  informuje, że w dniu 3.07. 2024 r. w sekretariacie szkoły w godzinach 8.30-14.00 można odebrać zaświadczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ponadto wyniki egzaminu można sprawdzić na platformie ziu.gov.pl po zalogowaniu się.