Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny

W dniu 13 września delegacja uczniów z klasy 7a wzięła udział w sesji popularno-naukowej w Domu Kultury Śnieżka, przygotowanej przez Miasto Dębica oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy.

Wydarzenie współtworzyły wzajemnie uzupełniające się odczyty historyków:

„Zagłada ludności żydowskiej w dawnym powiecie dębickim 1939-1944. Zarys problematyki” – odczyt przygotowany przez Panią Marzenę Baum-Gruszowską – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, muzeologa, archiwistkę i kustosza Muzeum Regionalnego w Pilźnie.

„Niemieckie represje wobec ludności cywilnej powiatu dębickiego. Losy Polaków z obszaru SS Heidelager Pustków” - odczyt wygłoszony przez Pana Doktora Jacka Magdonia, wieloletniego nauczyciela, a obecnie pracownika rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autora publikacji i artykułów historycznych.

„Mała, Róża, Gumniska… Bohaterskie postawy Polaków w czasie akcji pacyfikacyjnych realizowanych przez Niemców na ziemi dębickiej” – prelekcja Pana Macieja Małozięcia Zastępcy Burmistrza Miasta Dębica, historyka popularyzującego wiedzę o dziejach naszej Ojczyzny.

Zwieńczeniem tego historycznego spotkania była wystawa zaprezentowana w kuluarach „Śnieżki”.

Cały artykuł dostępny na stronie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy. TUTAJ