Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Samorząd Uczniowski

 

Zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 85 ust. 4. - Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022, w wyniku przeprowadzonych wyborów, powołano nowy  skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący - Jakub Jasek VIIb

Zastępca - Kaja Wąsowicz VIIIa

Członkowie Zarządu:


Julia Wolak VIIIa
Mieszko Turek VIIa
Andres Moreno VIIb
Weronika Matyjewicz Va

 

Opiekunowie: p. Ewa Strzałka, p. Alicja Szczepanik oraz p. Magdalena Stukus

Artykuły