Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Szkolny Projekt Obchodów 250. rocznicy powołania KEN

Rok 2023 jest dla polskiej szkoły szczególnie istotny. 14 października mija 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej  władzy oświatowej. Dla uświetnienia tej okazji w naszej szkole zdecydowano się na zorganizowanie i przeprowadzenie Szkolnego Projektu Obchodów 250. Rocznicy Powołania Komisji Edukacji Narodowej. Myślą przewodnią wszystkich działań stały się słowa: "Wykształcenie dobrem każdego pokolenia Polaków".  
W ramach projektu zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:
- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu plastycznego 
- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najciekawszą prezentację dotyczącą powstania i działalności KEN
- Szkolne Narodowe Czytanie 
- uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- gazetki tematyczne związane z 250. rocznicą powołania KEN.
Koordynatorami działań zostali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

Artykuły