Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Kadra

mgr Andrzej Czudecki                                                - dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki

dr Joanna Kania                                                             - wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego

 

ks. mgr Artur Marta                                                      - katecheta

 

mgr Agnieszka Zjadewicz                                          - nauczyciel biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej

 

mgr Anna Matłok                                                    - nauczyciel edukacji  wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej

mgr Małgorzata Galik                                                  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Monika Kołodziejska                                            - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Aleksandra Pawłowska                                       nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Barbara Opozda                                                    - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Puźniak                                                     - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

mgr Magdalena Stukus                                               - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Alicja Szczepanik                                                  - nauczyciel języka polskiego

mgr Danuta Szczudło                                                   - nauczyciel języka polskiego

 

mgr Barbara Mądro                                                     - nauczyciel języka angielskiego

mgr Barbara Wąsik                                                      - nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Jolanta Kocaj                                                        - nauczyciel historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie i etyki

mgr Dorota Mleczko                                                    - nauczyciel biologii i świetlicy szkolnej

mgr Monika Parkitna                                                  - nauczyciel fizyki

mgr Magdalena Wiktor                                              - nauczyciel chemii

 

mgr  Czesława Pierzchała                                         - nauczyciel informatyki

mgr  inż. Dariusz Ferenc                                            - nauczyciel informatyki

 

mgr Barbara Wozowicz-Czarnecka                       - nauczyciel matematyki

mgr    Anna Wolak                                                       - nauczyciel matematyki

 

mgr Aleksandra Gruszecka                                     - nauczyciel muzyki, logopeda

mgr  Jolanta Sroczyńska                                          - nauczyciel plastyki

 

mgr Renata Kut-Piątek                                              - nauczyciel pedagog specjalny

mgr Iga Rogowska - Panek                                     - psycholog

mgr Sławomir Gleń                                                     - nauczyciel techniki, pedagog szkolny, doradca zawodowy

 

mgr Waldemar Bieszczad                                        - nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy szkolnej 

mgr Andrzej Kulas                                                      - nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy szkolnej

mgr Joanna Moskal                                                    - nauczyciel wychowania fizycznego i świetlicy szkolnej

 

mgr Iwona Słowik                                                        - nauczyciel współorganizujący kształcenie, nauczyciel EDB

mgr Agnieszka Raś                                                    - nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Justyna Frej                                                         - nauczyciel współorganizujący kształcenie, nauczyciel świetlicy