Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

Samorząd Uczniowski

Zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) - art. 85 ust. 4. - Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024, w wyniku przeprowadzonych wyborów, powołano nowy  skład Rady Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca - Michalina Kubik VIIIa

Zastępca - Szymon Urban VIIa

Skarbnik - Weronika Matyjewicz VIIa

Sekretarz -  Jan Ryszkiewicz VIa

Członkowie Zarządu:

Natalia Pietrzycka Vb

Lena Siop Vb

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Jolanta Kocaj, p. Alicja Szczepanik oraz p. Monika Kołodziejska

Opiekunowie Wolontariatu: p. Aleksandra Pawłowska, p. Andrzej Kulas