Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

SUKCES KORNELII

Praca plastyczna Kornelii Żmudy, uczennicy klasy 6a, zajęła II miejsce w konkursie „Niepodległość jest z nas”, którego podsumowanie odbyło się 10 listopada podczas 13. edycji „Rautu Niepodległościowego”  w Domu Kultury MORS w Dębicy.

Kornelia wykonała rysunek, który był odpowiedzią na postawione w konkursie pytanie: „A dokąd Ciebie mogłyby zaprowadzić Twoje pasje i marzenia?" i przygotowała pracę, która  ukazuje, jak wyobraża siebie za 20-30 lat.  
Celem tego konkursu jest: kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia tożsamości narodowej oraz postawy  patriotycznej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ojczyznę i przynależności do „małej ojczyzny” oraz wzbudzanie szacunku dla symboli narodowych. 
Organizatorzy przedsięwzięcia: Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej, II Liceum Ogólnokształcące im.  ks. Jana Twardowskiego w Dębicy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. 

GRATULUJEMY!