Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie, 

uprzejmie informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
odbędzie się 1 września 2021 r.  według następującego harmonogramu:

- godz. 8.00 - msza św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, w której biorą udział uczniowie pod opieką rodziców
- uroczysta inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej z udziałem uczniów:

godz. 9.00 - klasy I – III
godz. 10.00 - klasy IV – VI
godz. 11.00 - klasy VII – VIII
Podczas uroczystości na sali gimnastycznej obowiązują maseczki.

Po krótkiej inauguracji roku szkolnego odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych:

 

wychowawca

klasa

sala

p. M. Stukus

IA

34

p. M. Galik

IIA

35

p. M. Kołodziejska

IIB

36

p. E. Strzałka

IIIA

31

p. R. Pużniak

IIIB

32

p. J. Kania

IVa

24

p. B. Wąsik

Va

30

p. D. Szczudło

VIa

22

p. J. Moskal

VIIa

10

p. B. Wozowicz-Czarnecka

VIIb

25

p. J. Kocaj

VIIIa

21

Uczniowie o wyznaczonej godzinie spotykają się z wychowawcami przy głównym wejściu, zakładają maseczki, dezynfekują ręce i udają się do sali gimnastycznej. Wszystkich uczniów bardzo proszę o przestrzeganie ogólnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, w tym: dystans społeczny ok. 1,5 m, dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarz, sala gimnastyczna).

Rodziców proszę o respektowanie zasady, że na terenie budynku przebywają tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego w szkole mogą przebywać tylko rodzice uczniów klasy pierwszej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Dębicy